Archief

Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao

De Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) maakt zich hard voor het in ere herstellen van genegeerde of miskende slachtoffers van WOII op Curaçao. Het gaat hierbij onder meer om:

- de slachtoffers van de Aprilmoorden - Chinese zeelieden werkzaam bij de CSM (later Shell) die werden doodgeschoten bij een poging hun staking voor betere beveilinging tegen het oorlogsgeweld te breken;
- genegeerde oorlogsslachtoffers bij de koopvaardij die werden begraven op Curaçao;
- de op Aruba door een Nederlandse marinier vermoorde Curaçaoenaar Henri Benjamin Marquez

Hiertoe beheert de stichting een tweetal nationale monumenten: het oorlogsmonument Monumento 20 dí april 1942 Suffisant en begraafplaats Kolebra Bèrdè.

De SEOC doet haar werk onder voorzitterschap van arts-onderzoeker Nizaar Makdoembaks, die zich op persoonlijke titel bekommert om het eerherstel van de Surinaamse vakbondsman Louis Doedel. Makdoembaks liet een standbeeld van Doedel plaatsen daar waar die zijn sociale strijd begon: Willemstad, Curaçao.

De gescheidenis van de SEOC en haar activiteiten vindt u terug in het archief aan de linkerkant van de site.

     

20 april n.a.v. verzoek SEOC op Curaçao uitgeroepen tot Nationale Herdenkingsdag De Aprilmoorden


Monumento Nashonal Santana Kolebra Bèrdè

 

  Standbeeld Louis Doedel, Surinaams vakbondsman van het eerste uur die zijn strijd begon op Curaçao

'Je moet hard werken in dit leven. Om voor jezelf te zorgen en te bereiken wat je wil. Maar je hebt ook maar één leven, dus als je iets voor anderen kan betekenen dan moet je dat zeker niet nalaten. Of het nou hier is of heel ergens anders, als je de mogelijkheid hebt mensen te helpen in dit leven dan moet je dat doen.'
, 1 maart 2010
Nizaar Makdoembaks is behalve voorzitter van SEOC ook voorzitter van de beweging Solidariteit Zuidoost.

De oprichting van de SEOC

N en Junness Sint Jago legden hun eerste contacten naar aanleiding van het boek van die laatste. Samen raakten ze nog meer betrokken bij het lot van de vijftien slachtoffers van het stakingsdrama van 1942. Al snel ontstond het plan om een stichting in het leven te roepen. Deze moest alle plannen die beide onderzoekers hadden gaan uitvoeren. Sinds de oprichting van de stichting op 17 april 2003 zijn onder meer op het gebied van beheer en onderhoud van de begraafplaats grote stappen gezet. Voor andere doelstellingen van de stichting, zoals het verkrijgen van de status van oorlogsslachtoffers voor de vijftien Rotterdam-Chinezen, blijft zij jaar in jaar uit vechten, zo lang als nodig zal blijken te zijn. Ook maakt de SEOC zich hard voor officiële excuses van de Nederlandse overheid naar de Chinese gemeenschap in het koninkrijk.

Het bestuur van Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao bij de oprichting op kantoor van notaris Van der Pluijm-Vrede, te Willemstad, Curaçao, d.d. 17 april 2003:

Aan tafel, v.l.n.r:
Nizaar Makdoembaks (voorzitter en penningmeester SEOC), notaris mevrouw mr. A.P. Van der Pluijm-Vrede, Junness Sint Jago (secretaris SEOC).

Gasten, v.l.n.r.:
John Jansen van Galen (verslaggever Het Parool), H. Keune, C. Sint Jago en H. Axwijk, allen bestuursleden van StIDA (Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam).
Doelstellingen, vrij naar de officiële statuten:


Telefonisch contact,
de heer Wim van Lamoen,
Woordvoerder SEOC
Telefoonnummer: 5682481
---------------------------------------------------------------

c. mogelijk andere gebeurtenissen, die als resultaat van verder onderzoek uit de periode van de Tweede Werelddoorlog op Curaçao aan het licht komen, eveneens historisch vast te leggen;

d. het organiseren van herdenkingen van genoemde slachtoffers jaarlijks op twintig april;

e. het organiseren van activiteiten op Kolebra Bèrdè die toegankelijk zijn voor de bevolking en toeristen om de kennis omtrent de achtergrond van de bedoelde gebeurtenissen te bevorderen;

f. het doen renoveren, beheren en onderhouden van gemelde begraafplaats Kolebra Bèrdè, indien mogelijk onder auspiciën van het Hoofd van de Burgerlijke Stand, die conform artikel 36 van het Publicatieblad 1919 nummer 21 belast is met de leiding betreffende het onderzoek in deze kwestie.

a. na te streven dat de in april 1942 omgekomen Chinese contractarbeiders werkzaam bij de Curacaosche Petroleum Industrie Maatschappij en begraven op de openbare begraafplaats Kolebra Bèrdè te Curaçao, de status van oorlogsslachtoffer verkrijgen door erkenning als zodanig vanwege de daartoe meest aangewezen organisaties casu quo instanties op Curaçao en in Nederland;

b. het zorgdragen voor een aanvulling en in alle opzichten een correcte historische beschrijving van hetgeen zich destijds heeft afgespeeld in alle documenten en boeken die betrekking hebben op de geschiedschrijving en die bestemd zijn voor alle burgers, scholieren en studenten op de Nederlandse Antillen, Aruba en in Nederland;


Het kersverse SEOC bestuur viert de oprichting van hun stichting met de genodigden.


Voor het onderhouden van deze website werkt de SEOC samen met 6575 Tekst & Onderzoek te Zutphen.