Archief

Louis Doedel

SEOC voorzitter publiceert over vergeten Surinaamse vakbondsheld Louis Doedel

Nizaar Makdoembaks nam de geschiedenis van Louis Doedel als uitgangspunt voor een publicatie die feitelijk over koloniale dictatuur en het racisme van de jaren dertig en veertig gaan. Zijn aandacht ging in het bijzonder uit naar de manier waarop de Nederlandse politiek, en met name de SDAP, daar mee omging.

Psychiatrie - een dodelijk wapen tegen de dissidente SDAP 'er LOUIS DOEDEL

De Surinamer Louis Doedel was actief lid van de Nederlandse SDAP, de voorloper van de Partij van de Arbeid, en kwam in de crisisjaren op voor werklozen en kleine boeren op Curaçao en in Suriname. Dit werd hem niet in dank afgenomen.

Onder het mom van een verkeersovertreding op de Koningin Wilhelminabrug liet landvoogd Van Slobbe hem in 1931 van Curaçao verwijderen. Toen hij vervolgens in Suriname politiek actief werd en aan de wieg van de SAWO, Surinames eerste vakbond, kwam te staan, werd hij door het Surinaamse koloniaal bestuur met medewerking van de Nederlandse regering opgeborgen in een psychiatrische inrichting. Daar werd hij 43 jaar lang vastgehouden. Enkele dagen na zijn vrijlating begin januari 1980 kwam hij te overlijden.

Makdoembaks is vanuit zijn achtergrond als huisarts (hij had jarenlang een praktijk in de Bijlmer) zeer goed op de hoogte van de criteria voor het inzetten van de psychiatrie en de consequenties ervan. Hij betoogt in deze studie dat Doedel ten onrechte opgesloten zat omdat nooit duidelijk is geworden of diens handelen voortkwam uit een psychische stoornis danwel gedreven woede over de behandeling van arbeiders en de bevolking van Suriname. Makdoembaks stelt dat opsluiten in de psychiatrie een beproefde methode van het koloniaal bestuur was om zich te ontdoen van tegenstanders.


 

Doedel onderzoek
Waar het aan ontbreekt in Makdoembaks' bewijsvoering is het medisch dossier van Doedel. Dit wordt al decennialang stelselmatig achter slot en grendel gehouden door het Ministerie van Justitie en Politie in Suriname, dat er beslag op liet leggen na de dood van Doedel in 1980. Noch Makdoembaks, noch één van de andere onderzoekers die Doedels geschiedenis hebben willen ontrafelen zijn erin geslaagd dit document van de overheid los te krijgen. Om ondanks dit hiaat in de beschikbare kennis toch een zo compleet mogelijk beeld van de zaak Doedel te krijgen is Makdoembaks sinds eind 2009 bezig de archieven van het Ministerie van Koloniën en de gouverneurs van de Antillen en Suriname helemaal te doorzoeken op achtergebleven sporen van Doedel en materiaal om de context van diens leven beter te kunnen duiden en beschrijven.

Gegevens

Psychiatrie – een dodelijk wapen tegen de dissidente SDAP’er Louis Doedel
Het Koningin Wilhelminabrugincident

Het Tribunaal; Amstelveen
; 131 pagina’s
ISBN 97- 890810890-6-7
Onder meer hier te verkrijgen (€19,95 excl. verzendkosten).

Vorige