Archief

Jaar 2016

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

 • 4 mei 2016 - Alternatieve dodenherdenking te Suffisant

  Volledig artikel ...


  DE EERSTE ALTERNATIEVE DODENHERDENKING VAN DE SEOC
  ter nagedachtenis aan de 16 oorlogsslachtoffers van WOII, gevallen op Curaçao en de Antillen,
  door toedoen van de koloniale machthebbers
  De SEOC organiseerde in 2016 voor het eerst een alternatieve 4 mei dodenherdenking voor de slachtoffers van WOII op Curaçao en Aruba. Die worden niet herdacht tijdens de officiële jaarlijkse herdenking bij Waaigat. Reden voor de SEOC om bij het vorig jaar onthulde Monumento 20 dí april 1942 Suffisant een aparte plechtigheid te houden voor deze niet erkende doden.
  Het gaat om de vijftien Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden en Henri Benjamin Marquez. De eersten werden op 20 april 1942 door militaire politie en ordebewakers van de CPIM in koelen bloede doodgeschoten bij een poging de staking van 400 Chinese zeelieden te breken. Marquez, een Curaçaoenaar werkzaam bij de Lago op Aruba, werd al in 1940 vermoord door een Nederlandse marinier die in nationalistische taal van Marquez nazistisch terrorisme hoorde en hem daarom maar direct executeerde.
  Waar de Nederlandse regering nog steeds haar ogen sluit voor in haar naam gepleegde wandaden, ligt dat op Curaçao anders. Niet alleen is 20 april door de Curaçaose regering uitgeroepen tot nationale herdenkingsdag van de Aprilmoorden, veel prominenten uit de regering gaven ook gehoor aan de oproep van de SEOC om zowel op 20 april als op 4 mei aanwezig te zijn bij de door haar georganiseerde plechtigheden. Het programma van deze alternatieve 4 mei herdenking omvatte onder meer toespraken van de minister president en de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Daarnaast werd het door SEOC voorzitter Makdoembaks geschreven boek over Henri Marquez officieel overhandigd aan verschillende ministers en parlementariërs. 
  Het verheugde de SEOC ook zeer om te zien dat de Vertegenwoordiger van de Nederlandse staat op Curaçao, de heer Brons, samen met zijn vrouw acte de présence gaf. Ook greep de SEOC de gelegenheid aan om nog een petitie bij de regering van Curaçao in te dienen aangaande de erkenning van de vermoorde Chinezen als oorlogsslachtoffers.
  Hieronder vindt u een verslag van de ceremonie in videobeelden en foto's, alles verzorgd en beschikbaar gesteld door Tico Vos. Op Vos' eigen youtube kanaal is, voor geïntereeseerden, een video van om en nabij 53 minuten beschikbaar, die de gehele plechtigheid in beeld brengt.

  De ceremoniemeester voor deze herdenking was de heer Marlon Jamaloodin, sinds eind mei 2016 werkzaam als Curaçao's eerste buitengewoon opsporingsambtenaar voor dieren.
  De eerste spreker die door dhr. Jamaloodin werd aangekondigd was SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks, tevens auteur van het bij deze gelegenheid gezegende boek De Executie van Diana Marquez' Vader.
  SEOC voorzitter Makdoembaks noemde na zijn toespraak één voor één alle namen van de gevallenen op, waarna de taptoe werd gespeeld en twee minuten stilte in acht werd genomen ter nagedachtenis.
  Na de twee minuten stilte werd het boek dat SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks eerder dit jaar publiceerde over de dood van Henri Benjamin Marquez ceremonieel met bloemen gezegend. Dit gebeurde in aanwezigheid van de dochter van het slachtoffer, Diana Marquez, STrAF voorzitter Wim van Lamoen en de auteur:
  Diana Marquez sprak daarna haar dank uit en ging uitvoerig en persoonlijk op de moord en haar emoties in.
  Premier Ben Whiteman werd door SEOC voorzitter Makoembaks uitgenodigd even, "een minuutje", het woord tot de aanwezigen te richten. De premier van Curaçao nam echter de tijd en gaf een indringende speech bij deze plechtigheid.
  Ook minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (S.O.A.W.) Ruthmilda Larmonie Cecilia hield een korte toespraak.
  SEOC petitie
  Op het gebied van erkenning van de vijftien Chinese slachtoffers van de Aprilmoorden is nog veel werk te doen. Hoewel de Curaçaose regering de zaak van de SEOC overduidelijk een warm hart toedraagt, zijn er bijvoorbeeld nog wettelijke belemmeringen die vlledige erkenning in de weg staan. De SEOC nam dan ook de gelegenheid te baat om de Curaçaose regering middels een petitie officieel te verzoeken zo'n stukje wetgeving aan te passen.
  De SEOC petitie behelst een verzoek om de Landsverordening gepubliceerd bij Publicatieblad 1943 no. 2002, waarin is opgenomen dat men niet gehouden is verzorging te bieden aan oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden als deze geen ingezeten van Curaçao zijn (artikel 2 lid 1 ), aan te passen. SEOC verzoekt de Curaçaose regering om deze Landsverordening houdende voorzieningen betreffende de verzorging van oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden zo te wijzigen dat de frase 'niet van toepassing op niet ingezetenen' wordt verwijderd.
   
  Nadat premier Whiteman de petitie in ontvangst had genomen kreeg hij ook een exemplaar van De Executie van Diana Marquez' Vader overhandigd. Na hem volgden enkele andere Curaçaose politici.
  Ruthmilda Larmonie Cecilia, minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.
  Etienne van der Horst, minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening
  Siegfried Victorina minister van Gezondheid, Milieu en Natuur
  Jacinta Scoop-Constancia, statenlid voor MFK
  Hensley Koeiman, statenlid voor MAN
  Henk Brons, vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
  Het boek De Executie van Diana Marquez' Vader is doorspekt met poezie van Diana Marquez zelf. Ook voor deze herdenkingsbijeenkomst droeg zij een van haar werken voor.

 • 03 mei 2016 - Monument Suffisant voltooid

   

  Volledig artikel ...


  Tussen 29 april en 4 mei is het vorig jaar onthulde monument op de locatie van voormalig kamp Suffisant voltooid. In de planning stonden nog twee brede treden rondom het monument, om de reuzachtige vulkanische steen nog beter tot zijn recht te laten komen en definitief te verankeren in de omgeving. Onderstaand fotoverslag toont u het werk dat verzet werd en het eindresultaat, dat precies op tijd klaar was voor de alternatieve 4 mei herdenking die de SEOC dit jaar organiseert.

   

   

 • 27 april 2016 - SEOC organiseert alternatieve 4 mei herdenking

  Voor het eerst in de geschiedenis worden de WO II slachtoffers die gevallen zijn op Curaçao en Aruba officieel herdacht. STrAF en de SEOC organiseren gezamenlijk op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Aprilmoorden en de in mei 1940 op Aruba door een Nederlandse marinier geëxecuteerde  Henri Marquez, waarover SEOC voorzitter Makdoembaks begin dit jaar een nieuw...

  Volledig artikel ...

  SEOC presenteert radio & TV spot over alternatieve 4 mei herdenking

  Dit jaar organiseert de SEOC niet alleen de gebruikelijke 20 april herdenking ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Aprilmoorden.

  Voor het eerst in de geschiedenis worden de WO II slachtoffers die gevallen zijn op Curaçao en Aruba officieel herdacht. STrAF en de SEOC organiseren gezamenlijk op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst voor de slachtoffers van de Aprilmoorden en de in mei 1940 op Aruba door een Nederlandse marinier geëxecuteerde  Henri Marquez, waarover SEOC voorzitter Makdoembaks begin dit jaar een nieuw boek publiceerde.

  Dit voornemen van de SEOC is niet voorbij gegaan aan de Curaçaose politiek die in grote getale gehoor geeft aan de oproep van de stichting. Onder meer premier Whiteman en minister Larmonie zullen de tijd en moeite nemen om te spreken bij de plechtigheid.

  TELEVISIESPOT

  PERSBERICHT
  over de 4 mei herdenking van de SEOC

  De SEOC beschouwt het als een groot onrecht dat de 15 Chinese slachtoffers niet met naam en toenaam herdacht worden bij de officiële 4 mei dodenherdenking. Nederland weigert nog steeds de 15 vermoorde CSM stokers als oorlogsslachtoffers te erkennen. Dit in tegenstelling tot de Curaçaose regering die in 2012 20 april tot nationale herdenkingsdag uitriep. Desalniettemin maken de 15 vermoorde Chinezen geen deel uit van de nog steeds op Nederlandse leest geschoeide plechtigheden op 4 mei bij Waaigat.

   

 • 20 april 2016 - Herdenking Aprilmoorden

  De herdenking van de Aprilmoorden had dit jaar plaats bij het vorig jaar onthulde Monumento 20 dí april 1942 Suffisant. Er werd door Teatro KadaKen een toneelversie van de schietpartij opgevoerd die de verschillende versies die van deze schanddaad bestaan in beeld bracht. Er werden toespraken gehouden door onder meer de SEOC voorzitter, minister president Ben Whiteman en de zoon...

  Volledig artikel ...


  Officiële herdenking van de Aprilmoorden d.d. 20 april 1942

  De herdenking van de Aprilmoorden had dit jaar plaats bij het vorig jaar onthulde Monumento 20 dí april 1942 Suffisant. Er werd door Teatro KadaKen een toneelversie van de schietpartij opgevoerd die de verschillende versies die van deze schanddaad bestaan in beeld bracht. Er werden toespraken gehouden door onder meer de SEOC voorzitter, minister president Ben Whiteman en de zoon van een overlevende. De Curaçaose dichter Noris Doran droeg een van haar werken voor en Rignald Vidal zorgde voor de muzikale omlijsting.

  Hieronder vindt u een verslag een korte filmpjes en foto's.
  Al het materiaal is gemaakt en beschikbaar gesteld door Tico Vos.

   
  De ceremoniemeester voor het ochtend programma te Suffisant was Gilbert Felix (‘Gibi’) Bacilio. Hij is regisseur, theaterdocent, schrijver en voordrachtskunstenaar en directeur van Kas di Kultura.
  Onder de genodigden bevonden zich onder meer ex-schutter Julio Franciska (l), één van de laatste ooggetuigen van de Aprilmoorden en Mevrouw Rita Rahman (r), waarnemend vertegenwoordiger van de Nederlandse Vertegenwoordiging op Curaçao.
   
  Zanger Rignald Vidal bracht het volkslied ten gehore.
  Daarop voerde Teatro KadaKen haar voorstelling op, in deze video van het gehele programma terug te zien van minuut 8.30 tot en met 36.00. Hieronder kunt u een ingekorte versie van het stuk bekijken:

  Na deze indringende impressie van de moordpartij richtten diverse betrokkenen en prominenten het woord tot het aanweizge publiek, te beginnen met SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks.

  Ook Wim van Lamoen, voorzitter van STrAF en SEOC sympathisant van het eerste uur nam het woord. zijn speech is terug te vinden in de lange video hierboven, van minuut 45.37 tot en met 47.20.

  Minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (S.O.A.W.), Ruthmilda Larmonie Cecilia.
  De vertegenwoordiger van Minister van Onderwijs Irene Dick, dhr. Edward Joseph.
  De Minister President van Curaçao, Bernard Whiteman (deze video is door Tico Vos als een collage gemonteerd om de woorden van de MP nog eens extra goed tot hun recht te laten komen).
  Na de Minister President was het tijd voor nog een artistiek intermezzo: De Curaçaose dichter Noris Doran, voormalig docent aan de humanistische school en bioloog, droeg haar gedicht Poder Asesino voor.
  Vervolgens was het tijd voorde kransleggingen.
  1. Nizaar Makdoembaks en Wim van Lamoen namens SEOC en STrAF
  2. MP Ben Whiteman en Ministerie van Onderwijs vertegenwoordiger Edward Joseph namens de regering
  3. Minister Ruthmilda Larmonie Cecilia namens het ministerie van S.O.A.W.
  4. De Chinese consul, de heer Xue, namens de Chinese regering
  5. Een vertegenwoordiger van het Chinese consulaat
  6. Statenlid (MAN) Hensley Koeiman en Irvin Moeniralam
   
  Als laatste spreker nam de zoon van een der gewonde overlevenden van de Aprilmoorden, Sing Pong Lee, het woord
  Middagprogramma op Kolebra Berde
  Na de plechtigheden op Suffisant volgde vroeg in de middag nog een ceremonie op begraafplaats Kolebra Berde, waar de Aprilmoorden herdenkingen tot nu toe altijd plaats hadden. Hier was de ceremonimeester Marlon Jamaloodin. Er werd gesproken door SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks en STrAF voorzitter Wim van Lamoen. Zij legden ook een krans namens hun beider organisaties. Daarnaast legde Junness Sint Jago en Sing Pong Lee een krans namens de SEOC in naam van de nabestaanden waar de stichting voor vecht.
  Dit zijn de namen
  Van het hardop noemen van de namen van de vijftien slachtoffers, een indrukwekkend moment uit de Aprilmoordenherdenking 2016, maakte Tico Vos een korte videocollage die we graag inzetten ter afsluiting van dit item:

   

   

 • 20 april 2016 - Eerste beelden herdenking

  Op 20 april 2016 werd bij het voormalig kamp Suffisant de jaarlijkse Aprilmoorden herdenking gehouden. Ieder jaar komen hier meer nabestaanden en andere belangstellenden naar toe, om te delen in de herinnering van dit stukje geschiedenis. Dit jaar zaten en stonden meer dan 300 mensen onder en rondom de tent op het terrein waar de herdenking plaatsvond.

  Volledig artikel ...

  Eerste foto's Aprilmoorden herdenking 2016
  Curaçaose premier Whiteman, nabestaanden en 300+ belangstellenden

  Op 20 april 2016 werd bij het voormalig kamp Suffisant de jaarlijkse Aprilmoorden herdenking gehouden. Ieder jaar komen hier meer nabestaanden en andere belangstellenden naar toe, om te delen in de herinnering van dit stukje geschiedenis. Dit jaar zaten en stonden meer dan 300 mensen onder en rondom de tent op het terrein waar de herdenking plaatsvond. De premier van Curaçao, Ben Whiteman, was voor het eerst aanwezig bij de plechtigheid en richtte het woord tot de aanwezigen. Ook voor het eerst aanwezig waren enkele nabestaanden en de waarnemend vertegenwoordiger van de Nederlandse vertegenwoordiging op het eiland. Een van de programmaonderdelen was een re-enactment van de brute moord op de Shell stokers van Chinese afkomst door de Curaçaose toneelgroep 'Kada Ken' onder leiding van de heer Albert Schoobar.

  Premier Whiteman en enige andere aanwezigen hebben ook toegezegd aanwezig te zullen zijn bij de alternatieve 4 mei dodenherdenking die de SEOC dit jaar in samenwerking met STrAF voor het eerst organiseert - zie PERSBERICHT.

  De eerste foto's van deze editie van de Aprilmoorden herdenking vindt u hieronder.

  Premier van Curaçao Ben Whiteman arriveert Premier Whiteman en SEOC voorzitter Makdoembaks
  Verenigingsbestuurders uit de Chinese gemeenschap op Curaçao. Rechts de consul van de Volksrepubliek China.
  Sing Pong Lee, zoon van één van de gewonden bij de schietpartij op 20 aril 1942.
  De onlangs elders op deze site geplaatste historische foto's werden genomen door zijn vader.
  Ex-schutter Julio Franciska, één van de laatste ooggetuigen van de Aprilmoorden. Mevrouw Rita Rahman, waarnemend vertegenwoordiger van de Nederlandse Vertegenwoordiging op Curaçao.
  Premier Ben Whiteman spreekt bij de herdenking van de Aprilmoorden 2016.
  Kranslegging, onder meer door de Chinese Consul (l) en statenlid Koeiman (r, wit overhemd).
  De radio- en televisiespot die de SEOC heeft laten uitzenden rondom de Aprilmoorden herdenking én de alternatieve 4 mei herdenking die zij dit jaar voor het eerst organiseert, werd opgenomen bij de re-enactment van de Aprilmoorden, dit jaar voor het eerst onderdeel van het programma.
  Toeschouwers: premier Whiteman tussen de Chinese consul en SEOC voorzitter Makdoembaks, naast wie is gezeten de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, mevrouw Ruthmilda Larmonie - Cicilia.

  de Curaçaose toneelgroep 'Kada Ken' onder leiding van de heer Albert Schoobar

 • 18 april 2016 - Mòru Bon Dia

  SEOC en STrAF voorzitters bij Mòru Bon Dia In aanloop naar de twee SEOC herdenkingen voor de oorlogsslachtoffers van Curaçao - 20 april én 4 mei - waren STrAF voorzitter Wim van Lamoen en SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks op 18 april te gast in het televisie programma Mòru Bon Dia:

  Volledig artikel ...


  SEOC en STrAF voorzitters bij Mòru Bon Dia
  In aanloop naar de twee SEOC herdenkingen voor de oorlogsslachtoffers van Curaçao - 20 april én 4 mei - waren STrAF voorzitter Wim van Lamoen en SEOC voorzitter Nizaar Makdoembaks op 18 april te gast in het televisie programma Mòru Bon Dia:

 • 16 april 2016 - Locatie voormalig kamp Suffisant schoongemaakt

   

  Volledig artikel ...


  De Aprilmoorden herdenking zal dit jaar zowel een ceremonie bij het monument op voormalig kamp Suffisant als een ceremonie bij begraafplaats Kolebra Berde omvatten. In aanloop daarnaartoe werd medio april het terrein waar kamp Suffisant vroeger stond grondig schoongemaakt.
  Van 10 t/m 16 april werd hard gewerkt om deze historische locatie, pal naast het vorig jaar geplaatste Suffisant Monument, van rommel, takken, aarde en stof te ontdoen. Onderstaand fotoverslag laat zien hoe er groot materieel en zelfs ondersteuning van de brandweer aan te pas moesten komen, om de plek waar 74 jaar geleden de fatale schietpartij plaatsvond weer toonbaar te maken.
  De broer van STrAf voorzitter Wim van Lamoen hielp mee en groot materieel werd ingezet voor de klus.
  De brandweer kwam de boel schoon spuiten; Wim van Lamoen in overleg met de brandweerlieden.

   

   

 • 04 april 2016 - SEOC kondigt theatervoorstelling aan

  Bij de Aprilmoordenherdenking 2016, op 20 april te Suffisant, presenteert de SEOC dit jaar met gepaste trots een toneelvoorstelling die de gruweldaden van 20 april 1942 opnieuw tot leven zal brengen voor de aanwezigen.

  Volledig artikel ...


  Bij de Aprilmoordenherdenking 2016, op 20 april te Suffisant, presenteert de SEOC dit jaar met gepaste trots een toneelvoorstelling die de gruweldaden van 20 april 1942 opnieuw tot leven zal brengen voor de aanwezigen.

  Teatro KadaKen van acteur, theatermaker, regisseur, schrijver en medeoprichter Albert Schoobar is druk doende de dramatische gebeurtenissen rondom de Aprilmoorden in te studeren. Op de Curaçaose televisie wordt deze voorstelling inmiddels aangekondigd met beelden van gekostumeerde repetities:
  Bij de voorstelling wordt gebruik gemaakt van echte historische wapens. zowel de wapens als de benodigde vergunning werd voor de SEOC en KadaKen geregeld door de heer Elhage, voorzitter van de Curaçaose schietvereniging 'Beretta'.
  Teatro KadaKen bestaat uit de volgende personen:

   

1 2 | Volgende