Archief

Jaar 2003

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

 • 20 april 2003 - Inzegening

  Op 20 april 2003 wordt de begraafplaats Santana Kolebra Bèrdè voor de eerste maal gewijd door Mgr. Luis Secco, bisschop van de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor het eerst zet een katholieke bisschop voet op deze heidense begraafplaats waar prostituees, gestorven babies, en de vijftien Chinese slachtoffers van het stakingsdrama uit 1942 begraven liggen. Nadat Nizaar Makdoembaks en Junnes E.

  Volledig artikel ...

  Inzegening begraafplaats Kolebra Bèrdè
  en eerste herdenking CSM oorlogsslachtoffers Curaçao

  Op 20 april 2003 wordt de begraafplaats Santana Kolebra Bèrdè voor de eerste maal gewijd door Mgr. Luis Secco, bisschop van de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor het eerst zet een katholieke bisschop voet op deze heidense begraafplaats waar prostituees, gestorven babies, en de vijftien Chinese slachtoffers van het stakingsdrama uit 1942 begraven liggen. Nadat Nizaar Makdoembaks en Junnes E. Sint Jago de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) hebben opgericht en nadat de SEOC als eerste wapenfeit de begraafplaats middels een grote schoonmaakactie heeft opgeruimd, kunnen de wijding en eerste herdenking nu plaats hebben. Zestig jaar na het drama wordt deze helden uit de machinekamers van de oorlog de eer bewezen die hen toekomt. De geliefde Curçaosche pater Amado Römer, voorvechter van sociale rechtvaardigheid, was één van de sprekers bij deze gelegenheid.

  Mgr. Luis Secco en de bestuursleden van de SEOC
  bij de eerste inwijding van Kolebra Berde
  De officiële inzegening van Kolebra Bèrdè zal plaats hebben in aanwezigheid van onder meer een delegatie van de Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam (StIDA). De directeur Harrald Axwijk en de bestuursleden Wilson (Chong) Sint Jago en Johannes Keune, hebben een geheel verzorgde reis aangeboden gekregen van de SEOC.
  De herdenking op de Curaçaosche begraafplaats zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden, waarvoor tenminste één persoon en/of organisatie in Nederland zal worden uitgenodigd. Vanuit die opzet zijn ook de bestuurders van StIDA uitgenodigd.

  SEOC voorzitter Makdoembaks (links) heeft voor de eerste activiteiten zoals het rehabiliteren van de begraafplaats Santana Kolebra Berde en de reis van de drie StIDA-vertegenwoordigers ruim 16.000 euro uit eigen middelen gestort in de kas van de SEOC.


   

 • 17 april 2003 - SEOC opgericht

  Ten burele van mr Adéle Pauline van der Pluijm-Vrede, notaris te Willemstad, Curaçao, werd op deze dag door Nizaar Makdoembaks en Junness Sint Jago de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao opgericht.

  Volledig artikel ...

  Ten burele van mr Adéle Pauline van der Pluijm-Vrede, notaris te Willemstad, Curaçao, werd op deze dag door Nizaar Makdoembaks en Junness Sint Jago de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao opgericht.

  Het lange termijn doel van deze stichting is officiële toekenning van de status van oorlogsslachtoffer aan vijftien in 1942 doodgeschoten, stakende Chinese zeelieden, allen afkomstig uit Rotterdam en werkzaam bij de CSM, een volwaardig onderdeel van de Koninklijke Shell.

  Voor de kortere termijn gaat de stichting er alles aan doen om deze geschiedenis levend te houden. Daar werd voor de oprichting al begonnen: er werd een schoonmaakactie gehouden op de ongewijde begraafplaats waar de Chinezen in allerijl en anoniem werden begraven.

  Drie dagen later werd op de schoongemaakte begraafplaats een herdenking gehouden voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Bij die gelegenheid werd de begraafplaats alsnog gewijd.


  Aan tafel, v.l.n.r:
  Nizaar Makdoembaks (voorzitter en penningmeester SEOC), mevrouw mr. A.P. Van der Pluijm-Vrede, Junness Sint Jago (secretaris SEOC).
  Voor meer informatie over de SEOC verwijzen wij u graag naar de pagina De Stichting.

   

 • Begin 2003 - Schoonmaakactie

  In 2003 besluiten Nizaar Makdoembaks en Junness Sint Jago een stichting op te richten die ze moet gaan helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden rondom het rehabiliteren van de slachtoffers van de Februaristaking in 1942. Hun eerstvolgende doel is de begraafplaats Kolebra Bèrdè in ere herstellen, laten wijden en er een herdenking voor de nabestaanden van de vijftien doodgeschoten...

  Volledig artikel ...

  Kolebra Bèrdè wordt schoongemaakt door de toekomstige
  Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao

  In 2003 besluiten Nizaar Makdoembaks en Junness Sint Jago een stichting op te richten die ze moet gaan helpen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden rondom het rehabiliteren van de slachtoffers van de Februaristaking in 1942. Hun eerstvolgende doel is de begraafplaats Kolebra Bèrdè in ere herstellen, laten wijden en er een herdenking voor de nabestaanden van de vijftien doodgeschoten stakende Chinese stokers te houden. In aanloop naar de oprichting van de stichting zetten ze daarom alvast een schoonmaakactie op touw voor de zwaar verwaarloosde en door de natuur overwoekerde begraafplaats.

  Hier een kort beeldverslag van de hoeveelheid werk die deze actie met zich mee bracht.


  Makdoembaks bij de ingang van een nog overwoekerde begraafplaats.

  Dat het hier een begraafplaats betreft zou men niet zeggen.

  De schoonmaakactie begint.

  Makdoembaks herstelt de gedenksteen die jaren geleden in stilte is aangebracht door de Chinese gemeenschap.

  Met het verwijderen van het hoge gras ziet Kolebra Bèrdè er meteen meer uit als begraafplaats.

  Onder de zuil met het Chinese gedenkbord ligt het massagraf waar de slachtoffers werkelijk in begraven liggen.

  De genummerde paaltjes die de anonieme graven zouden moeten markeren komen tevoorschijn.


  Er moet ook heel wat gezaagd worden voordat de graven daadwerkelijk zichtbaar en bereikbaar zijn.

  Het snoeiafval moet klein gemaakt worden voordat het afgevoerd kan worden.
  Nadat al het snoeiafval was weggevoerd werden de looppaden met witte kiezelstenen bedekt, de muren geschilderd en de geheel vervallen poort vernieuwd. Uiteindelijk leverde dat dit resultaat op: