Archief

Godfather van Justitie

Hofpresident Mr. Roelof Marius Ribbius versus Henrique da Costa Gomez, 1900

Klassenjustitie is van alle tijden. Hoe kon bijvoorbeeld een ongeletterde knecht op Curaçao zich verdedigen tegenover een Nederlandse rechter? Nauwelijks tot niet. Arts-onderzoeker Nizaar Makdoembaks onderzocht de rechtszaak tegen knecht Henrique da Costa Gomez versus rechter mr. Roelof Ribbius. Makdoembaks concludeert dat het een schijnproces was, waarbij ernstige juridische dwalingen zijn begaan.

De Drutense predikantenzoon Mr. Roelof Marius Ribbius werd in 1880  benoemd tot gegradueerd lid van het Hof van Justitie Curaçao. Negen jaar later volgde zijn benoeming tot Hofpresident. Hij kreeg die functie, ondanks bezwaren van de gouverneur en Procureur Generaal. Zij wezen op Ribbius' reputatie binnen de kolonie:  schulden maken, losbandig leven, corruptie, diefstal, wangedrag, grootheidswaan en machtswellust, zonder moreel besef.
Als schuldeisers aandringen, sleept Ribbius zijn knecht Henrique da Costa Gomez voor de rechtbank. Ribbius zou de ongeletterde knecht op pad hebben gestuurd met een boekje en bonnen. De Hofpresident beweerde dat zijn knecht het geld dat bestemd was voor de bestelde goederen had verduisterd en/of dat deze knecht, zonder zijn toestemming, goederen bij de schuldeisers had besteld. Na aanvankelijke ontkenning, bekende Da Costa Gomez. Een veroordeling volgt.
Makdoembaks presenteert en reconstrueert, samen met mr. Tom de Boer (advocatenpraktijk Prakken d'Oliveira), alle processtukken. Hoewel een bekentenis in de regel juridisch doorslaggevend is, komen bedenkelijke zaken aan het licht. De analfabete Da Costa Gomez kreeg geen rechtsbijstand, het onderzoek werd gedaan door één agent die de verdachte bovendien onder zware druk zette. De bewijslast is pover, de rechtbank bestond louter uit collega's van rechter Ribbius en de volgorde van de verhoren kloppen niet.
Deze reconstructie is uiterst pijnlijk voor de rechtsorde op Curaçao en in Nederland. Opnieuw blijkt de koloniale geschiedenis van Nederland een nieuwe, kleine schandvlek te bevatten.
Direct bestellen.

Vorige