Archief

Biografie Sint Jago

Een beknopte beschrijving van het leven van historicus, publicist en SEOC secretaris Junness E. Sint Jago

Junness E. Sint Jago is geboren op 12 juni 1948 op Curacao. Al in zijn jeugdjaren had hij grote interesse in geschiedenis.


Sint Jago bij de herdenking van 2008
Wegens familie-omstandigheden was het voor Sint Jago echter niet mogelijk om na het behalen van zijn MULO-diploma zijn wens te verwezelijken om een opleiding in dat vak te volgen. Hij trad in dienst van een particulier bedrijf op Curacao als administratieve kracht. In de avonduren volgde hij de vierjarige cursus Middelbaar Agogisch Arbeid, die voor hem de mogelijkheid opende om in de functie van maatschappelijk werker in dienst te treden van het Land Nederlandse Antillen.

Na circa tien jaar als zodanig te hebben gewerkt, kon hij eindelijk zijn wens in vervulling brengen om in Nederland een universitaire opleiding te volgen. Het werd politicologie, met als afstudeerrichting 'doctrine geschiedenis'.

Al spoedig na zijn afstudering en terugkomst op Curacao in 1987, begon hij zich naast zijn werk als beleidsmedewerker bij de centrale Overheid, toe te leggen op historisch onderzoek. Dit aanvankelijk met de bedoeling te promoveren. Maar door de verscheidenheid van het verkregen materiaal, besloot hij om niet over slechts een onderwerp te schrijven zoals dat bij een dissertatie het geval is, maar over verschillende gebeurtenissen, die zich voornamelijk in de Tweede Wereldoorlog of de periode erom heen hebben afgespeeld. Sint Jago debuteerde in augustus 2000 met de studies De Tragedie van 20 april 1942 en Etat-major achter prikkeldraad. Zijn derde boek Wuiven vanaf de Waranda (2007) gaat ook over mensen en die ongeveer zestig jaar geleden werden vastgezet in kampen op Curacao, maar dan niet omdat zij hun vaarplicht negeerden. Zij werden vastgezet wegens hun afkomst of lidmaatschap van een verboden (politieke) organisatie; respectievelijk op de Antillen woonachtige Duitsers en, al dan niet vermeende, NSB-ers.

Sint Jago schreef drie voor de SEOC belangrijke boeken, te weten:

- De Tragedie van 20 april 1942 (2001)

- Etat Major Achter Prikkeldraad (2001)

- Wuiven vanaf de Waranda (2011)

Vorige