Archief

Jaar 2012

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

26 maart 2012 - 20 april 1942 wordt Nationale Herdenkingsdag

De herdenking van de Aprilmoorden in 2011 stond onder meer in het teken van een petitie die de SEOCbij de regering van Curaçao indiende. Daarin werd de regering verzocht 20 april tot Nationale Herdenkinsdag van de Aprilmoorden uit te roepen.

 

Nadat middels die petitie en een aanvulling op die petitie ook aan alle wettelijke vereisten voor zo'n verzoek was voldaan ging de regering van Curaçao over tot behandeling van het verzoek. Op 21 maart 2012 werd aan de SEOC bericht dat het besluit van de regering positief was uitgevallen: de vijftien slachtoffers van de moordpartij op 20 april 1942 worden voortaan op die datum, de Nationale Herdenkingsdag Aprilmoorden, herdacht en geëerd. Het officiële document is in gescande vrom beschikbaar op deze site.

Vorige