Archief

Jaar 2003

2017 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2008 | Jaar 2007 | Jaar 2003 | Jaar 2002 | Jaar 2000 |

20 april 2003 - Inzegening

Inzegening begraafplaats Kolebra Bèrdè
en eerste herdenking CSM oorlogsslachtoffers Curaçao

Op 20 april 2003 wordt de begraafplaats Santana Kolebra Bèrdè voor de eerste maal gewijd door Mgr. Luis Secco, bisschop van de Nederlandse Antillen en Aruba. Voor het eerst zet een katholieke bisschop voet op deze heidense begraafplaats waar prostituees, gestorven babies, en de vijftien Chinese slachtoffers van het stakingsdrama uit 1942 begraven liggen. Nadat Nizaar Makdoembaks en Junnes E. Sint Jago de Stichting Eerherstel Oorlogsslachtoffers Curaçao (SEOC) hebben opgericht en nadat de SEOC als eerste wapenfeit de begraafplaats middels een grote schoonmaakactie heeft opgeruimd, kunnen de wijding en eerste herdenking nu plaats hebben. Zestig jaar na het drama wordt deze helden uit de machinekamers van de oorlog de eer bewezen die hen toekomt. De geliefde Curçaosche pater Amado Römer, voorvechter van sociale rechtvaardigheid, was één van de sprekers bij deze gelegenheid.

Mgr. Luis Secco en de bestuursleden van de SEOC
bij de eerste inwijding van Kolebra Berde
De officiële inzegening van Kolebra Bèrdè zal plaats hebben in aanwezigheid van onder meer een delegatie van de Stichting Interculturele Dienstverlening Amsterdam (StIDA). De directeur Harrald Axwijk en de bestuursleden Wilson (Chong) Sint Jago en Johannes Keune, hebben een geheel verzorgde reis aangeboden gekregen van de SEOC.
De herdenking op de Curaçaosche begraafplaats zal een jaarlijks terugkerende activiteit worden, waarvoor tenminste één persoon en/of organisatie in Nederland zal worden uitgenodigd. Vanuit die opzet zijn ook de bestuurders van StIDA uitgenodigd.

SEOC voorzitter Makdoembaks (links) heeft voor de eerste activiteiten zoals het rehabiliteren van de begraafplaats Santana Kolebra Berde en de reis van de drie StIDA-vertegenwoordigers ruim 16.000 euro uit eigen middelen gestort in de kas van de SEOC.


 

Vorige